Groepstraining op maat

Bij een in-company taaltraining stemt Eurolangues de inhoud af op de wensen en het taalvaardigheidsniveau van een kleine groep medewerkers. We sluiten aan bij de functie, taken, leerstijlen en interesses. Elke training wordt zorgvuldig samengesteld zodat er een optimale leersituatie ontstaat voor de verschillende deelnemers. Daarbij letten we op taalniveaus en leerbehoeften.

Professionele aanpak

In een oriënterend gesprek bespreken we de zakelijke randvoorwaarden. Daarna gaat één van onze taaltrainers in gesprek met de cursisten. Onderdelen die aan bod komen:

 • opbouw en omvang van de training, evaluatiemomenten
 • keuze voor een intensieve training in een beperkte periode of een gespreide training
 • intake met de cursisten
 • eindniveau bepalen in de gewenste taal
 • vaardigheden vaststellen: lezen, luisteren, schrijven en/of spreken Lees ook kwaliteitszorg

Europees Referentiekader (ERK)

Om tot de juiste niveaubepaling te komen maken we gebruik van de specificaties
die zijn opgesteld door de Raad van Europa. Bekijk het overzicht van A1- tot C2-niveau

Inhoud training? Altijd in overleg!

 • telefoneren, e-mailverkeer
 • deelname vergadering/congres
 • vaktaal onder de knie krijgen
 • handleidingen leren lezen
 • onderhandelen, presentatie verzorgen
 • ontspannen (verkoop)gesprek kunnen voeren
 • goed functioneren bij een kwaliteitsaudit
 • meedraaien in een internationaal project
 • zelfredzaam zijn bij stationering in het buitenland

Praktische zaken

Trainingen op maat worden gegeven op de locatie van de klant aan maximaal 8 deelnemers. Met 30 lesuren komen cursisten een niveau verder dan het niveau waarmee ze instappen. Bij een intensieve training worden de lesuren in een korte periode gegeven. Kiest u voor een gespreide training dan wordt er 2 à 3 uur per week lesgegeven over een periode van 10 à 15 weken. Data en tijden worden altijd afgestemd op de agenda van de cursisten. Wij verzorgen trainingen op maat in het Fries, NT2, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Indonesisch, Russisch, Thai, Birmees en Chinees. Andere talen op aanvraag.

Taalmateriaal en werkvormen

 • vakjargon van het bedrijf en de sector
 • films, internet, audiovisuele middelen die aansluiten bij de interesse
 • moderne lesmethoden, kranten en tijdschriften
 • case studies, gesprekken, verschillende oefeningen
 • noodzakelijke kennis land/volk/cultuur Lees ook online-learning

Individuele taaltraining op maat en meer

Is de situatie van één van uw medewerkers heel specifiek? Lees individuele training
Gaat één van uw medewerkers met zijn gezin naar het buitenland? Lees family-training Wilt u informatie over het taalniveau van een sollicitant of medewerker? Lees taalniveaucheck

'Vier salesmedewerkers gingen aan de slag met de verkoop van onze producten via lokale distributeurs in Franstalig Afrika. Dat viel niet mee met hun geringe talenkennis. Een groepstraining van Eurolangues bleek de oplossing. Ze fristen eerst hun basiskennis op. Daarna leerden ze doelgericht: prijsafspraken maken, onderhandelen, marketing bedrijven, e-mailverkeer afhandelen en telefoneren. Ze redden zich uitstekend en de verkoop loopt goed.'
Opdrachtgever in de voedingsmiddelensector

'Door de focus op praktijksituaties worden cursisten enthousiast en leren ze ook van elkaar.'
Nienke, taaltrainer Eurolangues

Contact

Wij staan u graag te woord!
Bel: +31(0)58 288 1314 of
vul het contactformulier in.