Groepstrening op maat

By in in-company taaltrening stimt Eurolangues de ynhâld ôf op de winsken en it taalfeardigensnivo fan in lytse groep meiwurker... Lês mear

Taaltreners

Wat wolle jo leare en hoe? Dêr binne wy benijd nei, want de taaltreners fan Eurolangues leverje graach maatwurk. Dêrom ferdjipje wy ús yn... Lês mear

Family-training

Eurolangues hat in soad ûnderfining mei it trenen fan húshâldings dy't útstjoerd wurde nei it bûtenlân. Alden kieze gauris foar in... Lês mear

Ynskriuwings praktyske taaltrening
Us nije searje begjint de 1e wike yn oktober yn Ljouwert, It Hearrenfean en Drachten.
Oanmelde? Gean nei it ynskriuwformulier

Reäksjes fan klanten
‘De eksportmennidzjer woe syn wurdskat ferbetterje, de tillefoniste har sprekfeardigens en ús akkountmennidzjer hie ferlet fan grammatika. Elts hat krigen wat hy of sy nedich hie. It giet allegearre yn oerlis en wurdt op maat makke.’ In opdrachtjouwer yn 'e sektor food

Noflik leare
Wy wurkje mei modern lesmateriaal lykas bygelyks filmkes op ynternet en TED Talks.

Yndividuele, online training Nederlânsk / Ingelsk/ Dútsk / Frânsk / Spaansk
Kies foar in koarte, yndividuele, online training Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk, Frânsk of Spaansk.

Fragen?
Wy steane jo graach te wurd!
Skilje: +31(0)58 288 1314 of nim kontakt op.